Συγκρινόμενα Θερμικά Χαρακτηριστικά

Η αεριζόμενη στέγη είναι η πιο προηγμένη κατασκευαστική τεχνική στέγης που διαθέτει θερμομόνωση. Τα εγγυημένα θερμικά αποτελέσματα από την αεριζόμενη οροφή εξηγούνται από τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σε δύο τύπους οροφής (οροφή με σκυρόδεμα και οροφή με ξύλινη δομή).

Στέγες με σκυρόδεμα

Μη αεριζόμενη στέγη

              Θερμικά αποτελέσματα

• Θερμοκρασία του σοβά μετά από 10 ώρες έκθεσης = + 34,5 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 450 ανά τ.μ. της στέγης

Αεριζόμενη στέγη

              Θερμικά αποτελέσματα

• Θερμοκρασία του σοβά μετά από 10 ώρες έκθεσης = + 27,5 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 100 ανά τ.μ. της στέγης

Ξύλινες Στέγες

Μη αεριζόμενη στέγη

              Θερμικά αποτελέσματα

• Θερμοκρασία του σοβά μετά από 10 ώρες έκθεσης = +42,1 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 275 ανά τ.μ. της στέγης

Αεριζόμενη στέγη

              Θερμικά αποτελέσματα

• Θερμοκρασία του σοβά μετά από 10 ώρες έκθεσης = +31,2 ° C
• Kcal που απορροφήθηκαν: 100 ανά τ.μ. της στέγης