Έργα με Μεταλλικά Κεραμίδια 10 χρόνια μετά

Κατοικίες στον Παρνασσό 10 χρόνια μετά.